• Kolofonija Stannol 174081 vsebuje 20 g

Kolofonija Stannol 174081 vsebuje 20 g

3.39 2.98
Brez DDV: 2.44€

Prihranite 0.41€

Razpoložljivost:
Na zalogi
Šifra:
813419C
Blagovne znamke
Stannol

Značilnosti

  • Talilo brez vsebnosti kislin za uporabo v elektroniki
  • Visok izkoristek
    

Opis izdelka

Talilo brez vsebnosti kislin za uporabo v elektroniki. Z uporabo stabilizatorja lahko pri obdelavi komponent, ki jih je težko spajkati, dosežete večji izkoristek.

Tehnični podatki

Nevarne snovi, H-stavkiH 317: Lahko povzroči alergijski odziv kože (H 317)
Nevarne snovi, P-stopnjeP 501: Odstraniti vsebino/posodo ... (P 501), P 363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. (363 P), P 333+313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P 333+313), P 302+352: Pri stiku s kožo: umiti z veliko mila in vode. (P 302+352), P 280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (P 280), P 261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (P 261)<br>
Signalna beseda (nevarne snovi)Pozor
Varnost GHS / oznaka za nevarnostDražilno (GHS07) (GHS 07-IRRITANT_SY_00)
Vrsta izdelkaKolofonija
Vsebina20 g